Dịch vụ

Tư vấn môi trường

Với tiêu chí: UY TÍN

                 CHẤT LƯỢNG

                 NIỀM TIN

ĐA QUỐC GIA CÒN LÀ ĐƠN VỊ ĐÁNG TIN CẬY VỀ CÁC DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

 

SỨ MỆNH THỨ 2 CỦA CHÚNG TÔI :

Xử lý nước.

 • Xử lý nước thải sinh hoạt.
 • Xử lý nước thải công nghiệp.
 • Xử lý nước cấp.

 Xử lý khí thải.

 • Xử lí khí thải lò hơi.
 • Xử lý bụi gỗ,bụi công nghiệp.
 • Xử lý hơi dung môi.

Tư vấn môi trường.

 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Lập bản cam kết bảo vệ môi trường.
 • Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
 • Lập hồ sơ xin phép khai thác nước.
 • Lập hồ sơ xin phép xả thải và nguồn nước.
 • Lập hồ sơ đăng kí sổ chủ nguồn thải.
 • Tư vấn tổng thể về môi trường.Tư vấn tiết kiệm năng lượng.
 • Xây dựng các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp.